ผู้บริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะข้าราชก… ศธจ.นครปฐม ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขับเคลื่อนการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึก… วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางมารศรี เหล่าบุญชัย ศึ… วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ศธจ.นครปฐม ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต… วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานปร…

กศจฉะเชิงเทราครูผู้ช่วย2561

ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมกิจกร… วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายธนบดี โสภาจันทร์ กลุ่มพัฒนาการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ดร.ก… วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ศธจ.นครปฐม โดยศูนย์เสมารักษ์ ลงพื้น… วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถว… วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดน…

กศจฉะเชิงเทราครูผู้ช่วย2561

วันที่ three เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดการ… วันที่ 6 เมษายน เวลา 08.00 น.

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมิน… วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียน…

ดร.รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รักษาการในตำ… วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ศธจ.นครปฐม คณะกรรมการประจำอำเภอพุทธมณฑล โดยคณะกรรมการติดตาม ประเมินผ… ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรี… วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมเช…

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายสุทิน แก้วพนา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือเมือ… วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายปัญญา บูรณะนันทสิริ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจั… วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายปัญญา บูรณะนันทสิริ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจัง… ศธจ.นครปฐม จัดพิธีมอบหนั… นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ …

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระท… วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจัง… วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังห…

ศธจ.นครปฐม ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม (ครั้งที่ 10… วันที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานคณะกรรมก…

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรม… วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายคงกระพัน เวฬุโรจน์ ศึกษาธิการจังหวั… วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ… ขอขอบคุณ คุณพ่อเอ็ม อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล ที่มั่นใจในคุณภาพของ…

ศธจ.นครปฐม โดย ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมรับการต… วันที่ four สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ศธจ.นครปฐม ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานก… วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชก… วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการพน… วันที่ 23 มกราคม 2563 ศธจ.นครปฐม จัดประชุมปฏิบัติการจัดสอบ O…

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมรับ พลอากาศตรี วีร… วันที่ four – 7 สิงหาคม 2563 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจัง… วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.05 น. วันที่ eight ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิ…

โดยปกติเรามักชวนคุณพ่อคุณแม่และน้องๆ เรียนรู้ทักษะพื้นฐานของการว่ายน้ำแบบ Step by Step… รมช.ลักษณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา… Stakeholders OBEC แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. พิธีมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนที่จบระดับชั้นอนุบา… วันที่ 18 มกราคม 2562 ศธจ.นครปฐม ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่อ… วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลระบบบริห…

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ศธจ.นครปฐม สอบคัดเลือกบุคลากรทางการศ… วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายปัญญา บูรณะนันทสิริ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธ… วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ศธจ.นครปฐม จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติ…

ศธจ.นครปฐม ประชุมการจัดท… วันที่ sixteen ธันวาคม 2562 ศธจ.นครปฐม ดำเนินการ โครงการ ศธ.จิตอา… ศธจ.นครปฐม ลงพื้นที่นิเทศ… วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ศธจ.นครปฐม โดยศูนย์เสมารักษ์ ลงพื้นที่ตรวจ ดูแล และเฝ้าระวังความประพฤตินักเ… วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ศธจ.นครปฐม จัดประชุมปฏิบัติการแลกเป…

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ศธจ.นครปฐม ติดตามนโยบายการจัดการเรีย… วันที่ four – 7 สิงหาคม 2563 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางสาวนงนุช ดวงพรก… วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ศธจ.นครปฐม จัดประชุมปฏิบัติการขับเคล…

เริ่มมีการแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ปากน้ำโพเกิดขึ้นหลังจากโรคห่า (อหิวาตกโรค) และฝีดาษระบาดเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เมื่อเวลา 10.30 น. ของวันที่ 6 พ.ค.sixty one ร.ต.อ.นิวัฒน์ เสี่ยงสาย รองสารวัตรส… วันที่ 24 เมษายน 2562 ศธจ.นครปฐม ร่วมประชุมการขับเคลื่อนยุทธ… วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดน… วันที่ three มิถุนายน 2562 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดน…

สคร.ตีกลับไฮสปีดเทม.-หัวห… แผนเร่งด่วนคมนาคม1.77ล้านล.2. ยกย่อง ภูเก็ตสมาร์ทบัส สุดยอดอารยสถาปัตย์613. กลับปีใหม่ อีสานหนึบ เข้ม เมาขับ ฝากบ้านตร.5. เปิด7วันอันตรายคุมเข้มพื้นที่เสี่ยงรวม144อำเภอ6.

นางสาวพุทธชาติ สุขาบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศ… นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังห… วันที่ 30 มกราคม 2562 ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อน…

มาแล้วค่า…คลิปการเรียนว่ายน้ำครั้งแรกของน้องบอลลูน ลูกชายคุณพ่อต่อ (คุณรุ่งโรจน์ สุวรรณธาดา) จากเพจ… การประเมินบุคคลและผลงานการคัดเลือกบุคคล ชง./อว.ประกาศรับสมัคร อว. ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ค่ะ… กทพ.แจกของขวัญปีใหม่ยกเว้นค่าทางด่วนสองสาย2. ดีเดย์24ธ.ค.รู้ผล ไฮสปีด3สนามบิน3. เมกะโปรเจ็กต์ดันท่องเที่ยวโต4.

2561 สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนามแดงร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง และศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. จัดทำโครงการลานวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ… รายงานผลการตรวจสอบและประเมินภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมมอบห… วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา thirteen.30 น. นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมนางก… 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ศธจ.นครปฐม ได้จัดประชุมเชิงปฏิ… วันที่ กันยายน 2565 ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมโครงการกระทรวงศ…

โรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กและทารก สระว่ายน้ำในร่ม น้ำอุ่น น้ำเกลือ มาตรฐานคุณภาพ… โรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กและทารกใจกลางย่านบางนา สระน้ำอุ่น ในร่ม มาตรฐานคุณภาพ ISO… โรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กและทารกที่สวยที่สุดกลางเมืองขอนแก่น สระน้ำอุ่น ในร่ม มาตรฐานคุณภาพ ISO… กิจการสภานักเรียนกับกิจกรรมคัดเลือกวงดนตรีแสดงงานวันสถาปนา ร.ร. รับการตรวจเยี่ยมและแนะนำการประเมินรางวัลโรงเรียนคุณภาพของ สพฐ. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ทั้ง 4 ภาษา…

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมค… วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.

เมาแล้วขับปีใหม่เจอแน่จับ-ยึดรถเข้ม7วันอันตราย4. เคาะรฟท.กู้เงิน1.28หมื่นล.6. คดีเรียกสินบนโรงไฟฟ้าขนอม7. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนามแดงแโรงเรียนวัดหนามแดง จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมพิธีพระราชทาน น้ำ… วันที่ four กรกฎาคม 2565 ศธจ.นครปฐม จัดประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรี… วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ช่วงหยุดอยู่บ้านแบบนี้ ส่งคลิปออกกำลังกายต้านโควิดของน้องๆ ที่ฝึกตามท่าออกกำลังกายของคุณครูของเรา ชิงรางวัลสระว่ายน้ำเป่าลมขนาด 3… “รมช.วิวัฒน์” ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ…

เจาะดิวตี้ฟรี3สนามบินAOTตามรอยรัฐได้เนื้อๆ6. CHOลุยแผนขายหุ้นPPลงทุนติดตั้งE-… นักร้องหนุ่มไม่สำนึก พราวด์นั่งแท่นลูกรักทำผิดก็แค่ขอโทษ “มาดามกุ๊งกิ๊ง” มาแล้วย่ะทุกคน ตามมาแซ่บ มาเผือกกันเร็ว คิดว่าเดาไม่ยาก ทุกคนรู้เชื่อเดี๊ยน… “AtomicPills”คาเฟ่สายหวาน แต่แคลลอรี่ต่ำ!

ศธจ.นครปฐม ได้ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเ… วันที่ มิถุนายน 2562 Supervisor Teams ศธจ.นครปฐมได้ลงพื้นที่นิเทศและประชุมปฏิบัติการพัฒนารูปแ… วันที่ 4 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.00 น. ศธจ.นครปฐม โดย ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหม…

ศธจ.นครปฐม จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนการยกระด… วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุม…

วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา thirteen.30 น. ศธจ.นครปฐม ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2/… วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั… วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ครั้งที่…

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นางกุลธิดา ปัญญาจิรว… วันที่ 13, 14 มิถุนายน 2563 ศธจ.นครปฐม ร่วมกับ ป.ป.ช.จังหวัดนครปฐม ออกตรวจสอบ ติดตามและสังเกตุการ…

ประชุมเตรียมการจัดสอบแข่ง… ศธจ.นครปฐม ร่วมประชุมการ… ศธจ.นครปฐม จัดกิจกรรมแสด… วันที่ 18 มีนาคม 2565 ศธจ.นครปฐม ดำเนินการสอบแข่งขันตำแหน่งค… นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็น… นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อ…

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ … วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น.