เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

วันที่ 14 กันยายน 2565 ลงพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาคว… วันที่ 15 กันยายน 2565 ลงพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาคว… วันที่ 21 กันยายน 2565 ลงพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาคว… ปักธงกทม.”อนุทิน-พุทธิพงษ์” หวังเติมเต็ม ภท.แกนนำตั้งรบ.

นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รักษาการศ… วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา thirteen.30 น. นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็น… นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อ… วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา thirteen.30 น.

กศจประจวบครูผู้ช่วย2561

ศธจ.นครปฐม รับมอบนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผล กรณีปกติ… วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา sixteen.00 น. วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น.

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. วันที่ สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. วันที่ eight กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.

กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 19 แห่ง สังกัดสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินงานจัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการการส่งเสริม… สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 3/… พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ นำคณะรองผู้อำนวยการ ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ…

วันที่ 6 กันยายน 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุภัทร จำปา… วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายสุทิน แก้วพนา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือเมือ… วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ศธจ.นครปฐม เยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วยจ… วันที่ eight กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็…

วันที่ 27 มกราคม 2565 นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวภาวิดา อ… วันที่ 18 เมษายน 2565 ศธจ.นครปฐม ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงาน… นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และ นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัด… สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดย นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมเป็นประธาน… ต้อนรับสื่อมวลชนผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ…

นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานคณะกรรมก… วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมคณะกรร… วันที่ sixteen กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมก… วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น.

กศจประจวบครูผู้ช่วย2561

วันที่ 18 มกราคม 2562 ศธจ.นครปฐม ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่อ… วันที่ 24 เมษายน 2562 ศธจ.นครปฐม ร่วมประชุมการขับเคลื่อนยุทธ… วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดน… วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดน…

วันที่ thirteen ตุลาคม 2565 เวลา 7.00 น. เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกใ… วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เข้าร่วมการประชุมและรับมอบนโยบาย สร้…

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพี่เลี… วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา thirteen.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้ง… วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้เข้าร่วมงานมหกรรมแ…

เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่… วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินัก… วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 17.30 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น.

กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการเปิดบ้านการเรียนรู้… กิจกรรมค่ายพุทธบุตรผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายพุทธบุตรและโรงเรียนคุณธรรม เพื่อให้นักเรียน… ต้อนรับคณะศึกษาดูงานรองฯ วนิดา จิตรอาษา พร้อมด้วยคณะครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก…

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระท… วันที่ 23 มกราคม 2563 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนค… วันที่ 31 มกราคม 2563 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดน…

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ดร.วีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นท… วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ศธจ.นครปฐม จัดประชุมปฏิบัติการแลกเป…

2562 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมคณะบุคลากร ศธจ.นครปฐม … วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ศธจ.นครปฐม โดย ดร.รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน … วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมการขับเคลื่อน ป.ย.ป.ศธ.โ… วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางมารศรี เหล่าบุญชัย ศึ… วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานรองฯวนิดา จิตรอาษา คณะครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ์… วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 ท่าน ดร. เกรียงพงศ์ ภูมิราช อดีตศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมให้เกียรติเป็นประธ… ศธจ.นครปฐม ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั…

รับเกียรติบัตรผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอน… รดน้ำ ดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ผอ.นายประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี “รดน้ำ ดำหัว ขอพรผู้ใหญ่”… อบรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพฯผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา… พิธีมอบสิ่งของพระราชทานรองฯ วนิดา จิตรอาษา ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์… ต้อนรับคณะนายร้อย จปร.ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ต้อนรับคณะนายร้อย จปร. ร่วมพิธีอุ้มพระดำน้ำ 2560รองฯ วนิดา จิตรอาษา นำคณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2560 ณ วัดโบสถ์ชนะมาร…

ต้อนรับคณะขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ ต้อนรับคณะสำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้อาชีพ… ประชุมผู้ปกครองนักเรียน’60ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและชี้แจงแนวทาง นโยบายการบริหารโรงเรียน… กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย… กิจกรรมทำนาแบบโยนกล้าผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมทำนาแบบโยนกล้า เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก… กิจกรรมปลูกป่าร่วมใจผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวย คณะครู และนักเรียน ร่วมใจปลูกป่า ทำดีเพื่อพ่อ…

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลระบบบริห… วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการติดตามประเมินผล ระบบบริห… วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการติดตามประเมินผล ระบบบริห…

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลระบบบริห… วันที่ 11 เมษายน 2562 ศธจ.นครปฐม ร่วมประเพณีสงกรานต์ พ.ศ.256… วันที่ 22 เมษายน 2562 ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภา…

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายปัญญา บูรณะนันทสิริ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจั… วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ศธจ.นครปฐม ร่วมประชุมประสานแผนการต… วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายปัญญา บูรณะนันทสิริ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจัง… ประชุมเตรียมการจัดสอบแข่ง… วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจ…

ศธจ.นครปฐม ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25… วันที่ four ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุม… วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น.

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา thirteen.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั… วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา thirteen.30 น.

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัต… วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายคงกระพัน เวฬุโรจน์ ศึกษาธิการจังหวั… วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. Copyright © สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร All Rights Reserved.

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวั… วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 คณะ Supervisor Teams ศธจ.นครปฐม ลง… วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา thirteen.30 น. นายธนบดี โสภาจันทร์ กลุ่มพัฒนาการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ดร.ก… วันที่ 9 กันยายน 2562 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดน…

พรุ่งนี้กินไรดี เอาใจสายคาเฟ่ผู้รักของหวานที่..

ต้อนรับผู้บริหารและคณะผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ รองผู้อำนวยการ และคณะครู ต้อนรับผู้บริหารและคณะ โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ… ต้อนรับคณะนิเทศ กำกับ ติดตามผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ต้อนรับคณะนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล… ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน… ต้อนรับคณะตรวจติดตามโครงการอาหารนมผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ต้อนรับคณะตรวจติดตาม… วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมิน…

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็น… วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. วันที่ eight กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น.

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ศธจ.นครปฐม จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ… วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ศธจ.นครปฐม ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ … วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ศธจ.นครปฐม ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวย… วันที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น.

วันที่ 10 มีนาคม 2565 ศธจ.นครปฐม ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมก… ถวายพวงมาลาระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ และคณะครู ถวายพวงมาลาระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยะมหาราช… ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้าย… ทัศนศึกษาบึงฉวากจ.สุพรรณบุรีคณะครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้พานักเรียนไปทัศนศึกษาบึงฉวากจังหวัดสุพรรณบุรี… สงกรานต์ 25560โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์…

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมฟังการบรรยาย เร… วันที่ 25 เมษายน 2562 ศธจ.นครปฐม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสั… วันที่ 29 เมษายน 2562 ศธจ.นครปฐม ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่ว… วันที่ มิถุนายน 2562 Supervisor Teams ศธจ.นครปฐม ได้ลง…

ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเปิดกา… วันที่ 9 กันยายน 2562 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบคูปองการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ม… วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง พร้อมบุคลากรใน ศธจ.นครปฐมต้อนรับคณะกรรมก…

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางสาวอมรรัต… วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ศธจ.นครปฐม ร่วมประชุมประชาพิจารณ์ผู้เก… ศธจ.นครปฐม ลงพื้นที่นิเทศ… วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ศธจ.นครปฐม ติดตามนโยบายการจัดการเรีย… วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ศธจ.นครปฐม จัดประชุมปฏิบัติการขับเคล…

วันที่ 4 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.00 น. ศธจ.นครปฐม โดย ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหม… วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ศธจ.นครปฐม นิเทศติดตามโครงการ TFE(Te… วันที่ eleven กรกฎาคม 2562 ศธจ.นครปฐม นิเทศและประชุมปฏิบัติการพ… วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และนายไชยากาล เพชรชัด ศึกษานิเทศก…

วันที่ พฤษภาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Professional Commm… วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงป… วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหว… วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น.