Kaidee เปิดข้อมูลการซื้อขายของมือสอง ปี 2016

ขนาดรถ125 ccปีรถ2019ระบบเกียร์เกียร์แมนวลเลขไมล์4,900 กม.

kaideeรถมือสอง มอเตอร์ไซค์

kaideeรถมือสอง มอเตอร์ไซค์

ขนาดรถ125 ccปีรถ2019ระบบเกียร์เกียร์ออโต้เลขไมล์7,000 กม. ขนาดรถ125 ccปีรถ2020ระบบเกียร์เกียร์ออโต้เลขไมล์3,800 กม. ขนาดรถ150 ccปีรถ2019ระบบเกียร์เกียร์ออโต้เลขไมล์6,200 กม. ขนาดรถ125 ccปีรถ2018ระบบเกียร์เกียร์ออโต้เลขไมล์8,900 กม. ขนาดรถ110 ccปีรถ2019ระบบเกียร์เกียร์ออโต้เลขไมล์3,800 กม. ขนาดรถ125 ccปีรถ2020ระบบเกียร์เกียร์ออโต้เลขไมล์2,900 กม.

kaideeรถมือสอง มอเตอร์ไซค์